KijkopWelzijn

KijkopWelzijn is dé brede welzijnsorganisatie in Barendrecht die zich richt op eigen initiatieven van burgers en het ondersteunen daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen binnen Barendrecht en verbeteren van communicatie tussen verschillende groepen, die gezamenlijk de samenleving vormen.

buurtsportcoach 1  buurtsportcoach 2  buurtsportcoach 4  

dw 2  jw 2  mantel z 1

mantel z 2  oud ad 2  oud ad 3

pantry 3  soc coh 3  soc coh 5

vraagw 4  vrij w 3  vrij w 4